REHBERLİK - Ataşehir Fen Bilimleri Kurs Merkezi - Özellere Özel - Ataşehir/İSTANBUL

REHBERLİK

ZAMAN YÖNETİMİ  
Her sabah hesabınıza 86.400 altın yatırılan bir bankanın olduğunu düşünün. Gün boyunca, bu altından istediğiniz kadar altını harcamakta veya harcamamakta serbest bırakıldınız. Ancak bir tek koşulla, o gün size ayrılan altından harcamayı başaramadığınız kısmı, ertesi güne devretmiyor. Yani bir önceki altının tamamını harcamış veya hiçbir bölümünü harcamamış da olsanız, ertesi sabah bankanızın hesabında yine 86.400 altın olduğunu görüyorsunuz. Devamı İçin Tıklayınız

 

ETKİLİ VE VERİMLİ DERS ÇALIŞMAYA DAİR

Başarıda Çalışmanın Önemi: Başarılı bir hayat, ‘uyumlu, mutlu ve doyumlu’ yaşanan bir hayattır. Geçmişte başarı için, aynı öneriyi içeren tek bir reçete sunulurdu; Çalışmak, çalışmak ve yine çalışmak veya çok çalışmak. Oysa çağdaş başarı kavramı içinde ‘çok çalışmak’ yerini ‘etkili çalışma’ya bırakmıştır... Devamı İçin Tıklayınız.

 

MESLEKİ SEÇİMDE BİLİNMESİ GEREKENLER

Prof. Dr. Yıldız Kuzgun
 Çağdaş bir toplumda özgür bir bi­reyin önemli gelişim görevlerin­den biri de mesleğini seçmesidir. Bir kimsenin herhangi bir konuda doğru bir seçme işlemi yapılabil­mesi, ya da başka bir deyişle, sağlıklı karar verebilmesi için, her şeyden önce, neler istediğini ve bunları elde edebilmek için ne gibi olanaklara sahip olduğunu bilmesi gerekir. Bu işlemden sonra, daha iyisi bununla beraber yapacağı iş­lem, çeşitli seçenekleri inceleyip, her birinin isteklerine ve koşulla­rına ne derece uygun olduğunu de­ğerlendirmektir. Çarşıya çıkmadan önce alacağı şeylerin listesini ya­pan ve bunlar için yeterli parası olup olmadığını yoklayan, çarşı­daki malların kalite ve fiyatlarını inceleyerek gereksinmelerine ve parasına uygun bulduklarını alan bir kimsenin davranışı buna örnek olarak gösterilebilir... Devamı İçin Tıklayınız.


VELİ SORUMLULUĞU

Son yıllarda eğitim anlayışımızda belirgin bir değişiklik ve yenilik olmuş, ailelerin eğitim sürecine etkin biçimde katılımı gittikçe daha önem kazanmaya başlamıştır. Ülkemizde de ‘eti senin kemiği benim’ anlayışı son yıllarda değişime uğramakla birlikte henüz aileler okulların ve eğitim sürecinin etkili öğeleri haline gelememiştir. Çocukların eğitim ortamındaki gelişiminde bugün kabul ettiğimiz en temel ilkelerden biri öğretmenlerin, öğrencilerin, idarecilerin ve ailelerin bu süreçte hep birlikte yer alması ilkesidir. Çocukların okul ortamında kazandıkları becerilerin ev ortamında pekiştirilmesi ve geliştirilmesi, okul-ev tutarlılığının sağlanması ve ailelerin okul ortamının ve etkili bir öğesi haline gelebilmesi bugün eğitim sürecinin temel hedeflerinden biridir... Devamı İçin Tıklayınız.

 

 


Ekli Dosyalar:
zaman yönetimi
meslek seçiminde bilinmesi gerekenler
veli sorumluluğu.
aile ve başarı.
aile ve iletişim.
beyin nasıl güçlenir
çocuğunuzun özgüvenini arttırmak için
duygusal zeka